پنج سال زندان به‌خاطر گرفتن 13 هزار دالر رشوه

رییس هیات اعزامی تفتیش اداره مستقل ارگان‌های محل که با هم‌کاری اداره شهرداری به‌اتهام اخذ رشوه بازداشت شده بود، به پنج‌سال زندان و پرداخت پول نقد معادل وجه رشوه، محکوم به مجازات شد.

در خبرنامه‌ای دفتر مطبوعاتی دادگاه هرات آمده است که صبح‌امروز جلسه‌ای علنی سه‌تن از هیئت‌های اعزامی اداره مستقل ارگان‌های در محکمه‌ای ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری این ولایت برگزاری شد.

دراین خبرنامه ذکر شده که رییس این هیات به اتهام گرفتن 13 هزار دالر آمریکایی از اداره شهرداری، به پنج‌سال زندان و پرداخت 13 هزار دالر آمریکایی محکوم به مجازات شد.

منبع می‌افزاید که دو تن دیگر از شرکای جرمی این قضیه، به‌دلیل نبودن دلایل کافی، بی‌گناه شناخته شده اند.

قابل ذکر است که این افراد حدوداً یک‌ماه قبل به‌خاطر بررسی کارکرد یک‌ساله‌ای شهرداری وارد هرات شده بودند و به هم‌کاری اداره شهرداری به اتهام اخذ رشوه از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شدند.

*

*

Top