کشمکش‌های سیاسی و نگرانی شهروندان هرات

تنش‌های اخیر سیاسی در کشور شهروندان را به سطوح آورده و ادعا می‌کنند که این کشمکش‌ها بالای زندگی عادی شان تاثیر منفی گذاشته است.

شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات و فعالان مدنی در هرات حکومت وحدت‌ملی را یک حکومت ناکارا می‌دانند و می‌گویند که با گذشت هر روز از عمر این حکومت، شدت بی‌علاقه‌گی مردم به حکومت بیشتر می‌گردد.

محمد خیراندیش یک‌تن از شهروندان هرات می‌گوید از زمان عمر این حکومت تا اکنون یک روز امیدوار کننده وجود نداشته  است.

او گفت رهبران حکومت وحدت‌ملی بر سر قدرت مردم را پایمال کرده اند.

در همین‌حال سیدعظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات رییس جمهور غنی را به انحصارگرایی قدرت متهم می‌سازد و می‌گوید که این امر باعث شده تا مردم از این حکومت فاصله بگیرند.

آقای کبرزانی افزود که کشمکش‌های سیاسی اخیر در کشور بیشتر مردم را فلج کرده و بر روند زندگی عادی مردم تاثیر منفی گذاشته است.

وی ادامه داد که باید به خاطر ملت، سیاسیون کشور همدیگر پذیر باشند.

از سوی‌هم جواد عمید فعال مدنی در هرات به این باور است که حکومت وحدت‌ملی در قسمت رفع چالش‌های موجود در کشور تلاش نکرده است.

او می‌گوید هر روز بی اعتمای مردم نسبت به این حکومت بیشتر می‌گردد و جوانانَ زیادِ تا اکنون به دلیل این نابسامانی‌ها کشور را ترک کرد اند.

اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که حکومت تا اکنون چندین پروژه بزرگ زیربنایی را راه‌اندازی کرده که در چندین سال پسین شهروندان امید به راه‌اندازی آنان را نداشتند.

او تاکید نمود که رهبران حکومت وحدت ملی برای شمار زیادِ از جوانان زمینه تحصیل و کار را نیز فراهم کرده است.

برکناری عطا محمد نور از سمت والی بلخ واکنش‌های شدیدِ را در پی داشته است.

*

*

Top