کمک های اضطراری به بیش از ۹ صد خانواده ی بیجا شده ی ولسوالی شیندند بر اثر جنگ های آخیر

به بیش از 900 خانواده که اخیرا براثر جنگ های شدید از ولسوالی شیندند هرات بیجاشده اند، کمک های اضطراری صورت میگیرد. توزیع این کمک ها از امروز برای این خانواده ها  شروع شده است. مسئوولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب کشور میگویند: این بسته کمکی خرج یکماهه هر خانواده را تامین میکند. اما خانواده های بیجاشده از حکومت میخواهند تا در قسمت تامین امنیت مناطق شان تلاش کند.

صدها خانواده بیجاشده که ماه هاست به دلیل جنگ های میان خودی طالبان در ولسوالی شیندند هرات، به ساحاتی از شهر مسکن گزین شده اند، حالا از کمک های اضطراری دولت مستفید شدند، که این بسته های کمکی میتواند مشکلات کمبود مواد غذایی هرخانواده را تا یکماه دیگر برطرف کند.1

مسئوولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب کشور میگویند: بدنبال سروی اخیر از بیجاشده های ولسوالی شیندند مشخص شد، که حدود 913 خانواده از مناطق شان بیجا شدند و مستحق کمک های اضطراری هستند.

روند توزیع این کمک ها از امروز شروع شده است و قرار است که 913 خانواده که سروی شدند کاملا از این بسته کمکی غذایی مستفید شوند.

مسئوولان مربوطه میگویند: این خانواده ها از چهارماه پیش به دلیل شدت جنگ ها میان دسته های وابسته به گروه طالبان مجبورشدند تا مناطق اصلی شان را ترک کرده و به شهر هرات مسکن گزین شوند.

این بسته های کمکی از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب کشور به این خانواده ها صورت گرفته است.

عبدالغنی نوری یکتن از بزرگان قوم دراین ولسوالی میگویند: این کمک برای ادامه زندگی بیجاشده های این ولسوالی بسنده نیست.

عبدالغنی نوری یکتن از بزرگان قوم در ولسوالی شیندند، از دولت میخواهد تازمینه برگشت شان را به مناطق اصلی شان فراهم کند.

براساس گفته های مسئوولان کمیته مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب کشور حدود 7500 خانواده آسیب پذیراحتمالی وبیجاشده های که درمعرض آسیب های طبیعی قرار دارند، کاملا در برنامه تدابیری امسال گرفته شده است.

بناء تلاش ها براین است تا این خانواده ها تحت پوشش کمک های اضطراری قرار گیرند.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top