کودکان در هرات زیر فشار کارهای شاق

شماری از کودکان خردسال در هرات روزانه چند برابر توان‌شان در کارخانه‌های قالین‌بافی در بدل 50 افغانی مصروف کارهای شاق اند.

اما مسوولان می‌گویند این کودکان به خطر یادگیری استخدام شده اند و تا زمانیکه سن قانونی خویش را تکمیل نکنند به هیچ عنوان آنان زیر فشار کار قرار نخواهند گرفت.

در شماری از کارخانه‌های قالین‌بافی هرات در کنار مردان، چندین کودک با چهره معصومانه و دستان کودکانهِ خویش مصروف بافندگی قالین هستند.

فیروزاحمد یک‌تن از کودکان قالین‌باف در هرات از شرایط نامناسب کار و مزد ناچیز سخن می‌زند و می‌گوید که حتی امکانات اولیه به خاطر بافندگی وجود ندارد.

او گفت در بدل 50 افغانی مصروف کار بافندگی است و این مزد کم و فشار کاری هیچ با هم برابری ندارد.

در همین حال غلام‌رسول فایق رییس اتحادیه قالین‌بافان هرات می‌گوید که بیشتر کودکان به‌خاطر یادگیری کار بافندگی استخدام شده اند.

او می‌گوید این کودکان اوقات بی‌کاری خود را نه به عنوان کارگر بل به خاطر آموزش این‌جا سپری می‌کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند کودکان کمتر از سن 18 را به کار بگمارد.

در همین‌حال عبدالقیوم افغان رییس کار و امور اجتماعی هرات می‌گوید که کودکان پایین تر از سن 18 سال صرف می‌توانند جهت آموزش در چنین کارگاه‌ها شرکت کنند.

آقای افغان گفت اداره‌اش برنامه‌های بخاطر نظارت از این کارگاه روی دست دارد.

وی تاکید کرد که هر گاه یکی از کارگاه‌ها، کودکان را به خاطر کار استخدام کرده باشد، با وی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بر بنیاد قانون بین‌المللی کار، کار برای کودکانی که آن‌ها را از آموزش باز داشته، مصوونیت و بهداشت آن‌ها را به خطر اندازد، ممنوع است.

گزارش: نذیر ایوبی

*

*

Top