گذاشتن سنگ‌تهداب ساختمان ریاست عدلیه بادغیس

سنگ‌‎تهداب ساختمان ریاست عدلیه ولایت بادغیس به هزینه‌ای 19 میلیون افغانی از بودجه وزارت عدلیه روز گذشته با حضور مقام‌های محلی گذاشته شد.

در خبرنامه‌ای ریاست عدلیه ولایت بادغیس آمده که این ساختمان قرار است با زیر بنای 300 متر مربع در دوطبقه به شکل پخته و اساسی در مدت یک‌سال اعمار گردد.

خبرنامه می‌افزاید که هزینه‌ای این ساختمان 19 میلیون افغانی است.

در خبرنامه آمده است که این ساختمان داری 18 باب اتاق خواهد بود که با ساخت آن مشکلات کارمندان ریاست عدلیه رفع می‌گردد.

قابل ذکر است که بیشتر اداره‌های دولتی بادغیس در خانه‌های کرایه سپری می‌کنند و گفته می‌شود در سال جاری تنها ریاست عدلیه 350 هزار افغانی را کرایه داده است.

گزارش:  پدرام قاضی‌زاده

ویرایش: نذیر ایوبی

*

*

Top