گذاشتن سنگ‌تهداب لابراتوار کنترول کیفیت در هرات

سنگ‌تهداب لابراتوار کنترول کیفیت دارو و محصولات صحی روز گذشته با حضور وزیر صحت عامه و وزیر شهرسازی در شهرک صنعتی ولایت هرات گذاشته شد.

عبدالحکیم تمنا رییس اداره صحت عامه ولایت هرات می‌گوید سنگ‌تهداب ساختمان لابراتوار کنترول کیفیت دارو و محصولات صحی با حضور وزیر صحت، وزیر شهرسازی و شماری از نمایندگان مردم در پارلمان گذاشته شد.

او گفت این ساختمان با زیربنای حدود 1200 مترمربع و با هزینه‌ای نزدیک به یک‌میلیون و هشت‌صد هزار دالر آمریکایی در سه طبقه به شکل پخته و اساسی اعمار ‌می‌گردد.

آقای تمنا افزود قرار است پس از تکمیل این لابراتوار، تمامی محصولات صحی و تولیدی در داخل هرات، تجزیه و کنترول کیفیت گردد و بعد از تصدیق صحت‌عامه جواز مصرف توزیع گردد.

این ساختمان در فاز دوم شهرک صنعتی هرات موقعیت دارد.

*

*

Top