گذاشتن سنگ‎تهداب یک انتظارخانه برای مریض‌داران در شفاخانه‌ای مرکزی هرات

دفتر تیکا آژانس انسجام هم‌کاری‌های صدارت عظمای ترکیه در ولایت هرات به‌خاطر رفع مشکلات مریض‌داران در شفاخانه‌ای مرکزی این ولایت، قرار است یک انتظارخانه بسازد.

محمدرفیق شیرزی سخن‌گو و مدیر اداری شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گوید چند روز پیش سنگ‌تهداب یک ساختمان دو طبقه‌ای به‌خاطر بود و باش مریض‌داران در صحن این شفاخانه گذاشته شد.

او گفت این ساختمان از سوی دفتر تیکا در ولایت هرات اعمار می‌گردد و قرار است در دو طبقه به شکل پخته و اساسی ساخته شود.

شیرزی افزود که با ساخت این انتظار خانه، شصت درصد مشکلات مریض‌داران در این شفاخانه حل خواهد شد.

در همین‌حال علی‌ارغون چینار رییس دفتر تیکا آژانس انسجام هم‌کاری‌های صدارت عظمای ترکیه در ولایت هرات می‌گوید پس از آنکه از مشکلات مریض‌داران در این شفاخانه مطلع گردید، اقدام به ساخت یک انتظارخانه نمود.

او گفت این ساختمان در دو طقبه مردانه و زنانه به شکل جداگانه ساخته خواهد شد و در آن تمامی امکانات و تجهیزات برای مریض‌داران در نظر گرفته شده است.

آقای چینار افزود امیدوار است با تکمیل شدن این ساختمان مشکلات مریض‌داران در این شفاخانه حل گردد.

قابل یاد آوری است که پیش از این مریض‌داران در صحن شفاخانه شب‌های‌شان را با چالش‌های زیاد سپری می‌کردند.

*

*

Top