تبدیلی قوماندان آیساف در زون غرب

rrrr

قوماندان جدید نیروهای آیساف درغرب افغانستان معرفی شد.rrrr

در این مراسم که امروز در پایگاه نیروهای آیساف واقع در میدان هوایی ولایت هرات برگزار شده بود شماری از مقامات محلی هرات به همراه سفیر کشور ایتالیا و مقامات بلندرتبه نظامی آن کشور نیز اشتراک نموده بودند.

جنرال “پله گرینو” قوماندان جدید نیروهای آیساف درغرب افغانستان گفت: افغانستان نیاز به بازسازی و امنیت دارد تا مردم به زندگی عادی خویش بر گردند.

 او گفت از زمانیکه نیروهای بین المللی به همکاری سربازان افغان در تا مین امنیت تلاش میکنند مخالفین دولت افغانستان کمترمیتوانند در مناطق مختلف این کشور مردم را مورد آزار قرار دهند .

وی گفت: نیروهای آیساف درشش ماه آینده درصورت نیاز درعملیات های نظامی نیروهای افغان را یاری میرسانند.

قوماندان جدید نیروهای آیساف درغرب کشور گفت: نیروهای ایتالیایی تحت چوکات آیساف پس از سال ۲۰۱۴ میلادی نیز برای کمک و آموزش درافغانستان باقی خواهند ماند .

بنا به اظهارات وی درزمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، درصورت نیاز نیروهای آیساف برای هرگونه همکاری به نیروهای افغان حاضر خواهند بود.

گفتنیست در جریان دو سال گذشته سربازان ایتالیایی در افغانستان از ۴۰۰۰ به ۲۹۰۰ سرباز کاهش نمودند و حالا این نیروها نقش حمایوی را به خود گرفتند.

درحالی قوماندانی نیروهای آیساف درغرب افغانستان تبدیل میگردد که قرار است درزمان وظیفه فرمانده جدید ، مبارزات انتخاباتی ریاست افغانستان وآخرین دور انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان درکشور تکمیل گردد.

گزارش: شعیب تنها شکران

ادیت: پدرام

*

*

Top