غرب افغانستان

تروریک تن ازباشنده گان شهرهرات

تروریک تن ازباشنده گان شهرهرات

افراد مسلح ناشناس یکتن ازباشنده گان شهرهرات را به ضرب گلوله به قتل رساندند. این حادثه حوالی ساعت 3 بعد ازظهرامروزدرمنطقه نوآباد فرقه شهرهرات بوقوع پیوست. یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نگردد گفت: این فرد که زلمی نام دارد، حوالی ساعت 3 بعدازظهرامروزدرمنطقه نوآباد فرقه شهرهرات ،هدف تیرباران دوفرد مسلح ناشناس قرار گرفت

گشایش نمایشگاه عکس «تبسم» درهرات

نمایشگاه عکس هفت تن ازخبرنگاران جوان تحت نام تبسم درهرات امروز گشایش یافت . به گفته مسئولان برگزاری این نمایشگاه : هدف ازبرپایی این نمایشگاه به تصویرکشیدن صحنه های خوشی ، شادمانی  وابعاد مثبت زند گی مردم افغانستان است. مسئولان برگزاری نمایشگاه عکس فوتوژورنالیستان جوان تحت نام  تبسم درهرات میگویند: این نمایشگاه که درآن 30

زنان شاغل:باید درکنفرانس بن دوم سهم بیشتری داشته باشیم

مسئولان اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان میگویند: درآستانه مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به افغانها و برگزاری کنفرانس  بن دوم ، نیازاست تا نقش ومشارکت زنان افغان بخصوص زنان شاغل کشور بیشتر ازپیش مد نظر گرفته شود.مسئولان این اتحادیه همچنان میگویند:ازوضعیت بد زنان شاغل افغان، سخت نگران بوده ازدولت وجامعه جهانی میخواهند تازمینه رشد

کشته وزخمی شدن سه سرباز اردوی ملی براثرانفجارماین درنیمروز

براثرانفجاریک ماین در ولایت نیمروز یکتن ازسربازان اردوی ملی کشته ودوتن دیگرزخمی گردیدند. مقامات محلی درآن ولایت میگویند: این حادثه حوالی ساعت 3 بعدازظهرروزچهارشنبه درمنطقه پشته حسن ولسوالی خاشرود آن ولایت صورت گرفته است. محمد هاشم نورزای ولسوال خاشرود ولایت نیمروزبه خبرنگارکهندژگفت:این حادثه زمانی بوقوع پیوست که سربازان اردوی ملی درحال ساخت یک قرارگاه درمنطقه

خارنوال زن افغان در فهرست صد متفکر برتر جهان

خانم ماریا بشیر رئیس خارنوالی ایستیناف ولایت هرات به عنوان یکی از “صد متفکر برتر جهان” در سال ۲۰۱۱ از سوی مجله آمریکایی “فارن پالیسی” معرفی شده است. همچنان مجله تایم در میان صد چهره تاثیر گذار امسال نام خانم ماریا بشیر حارنوال هرات رابه عنوان چهره تاثیر گذار و زن شجاع افغانستان در آن

بازداشت شش تن به اتهام واقعات دهشت افگنی و اختطاف در هرات

نیروهای امنیتی در هرات 6 تن را به اتهام واقعات اختطاف، حملات دهشت افگنی و حمل غیر قانونی سلاح در این ولایت بازداشت نمودند. سه تن از این افراد از جمله اختطاف گران حرفه ای میباشند که از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی هرات دستگیر شدند. محی الدین نوری سخنگوی والی هرات امروز در یک

حادثه خونین ترافیکی در هرات

براثربرخورد یکعراده موترنوع فلانکوچ مسافربری با موترنوع تیلرباربری در ولسوالی انجیل هرات هفت تن ازاعضای یک فامیل کشته ویک تن دیگرمجروح گردید. مسئولین اداره ترافیک هرات میگویند:حوالی ساعت 9 سه شنبه شب زمانی که یکعراده موترنوع فلانکوچ مسافربری درمسیرراه قریه نوین ولسوالی انجیل هرات بسوی شهردرحرکت بود،درمسیرراه با یکعراده موترباربری نوع تیلربرخورد نمود، که درنتیجه هفت

Top