غرب افغانستان

حادثه خونین ترافیکی در هرات

براثربرخورد یکعراده موترنوع فلانکوچ مسافربری با موترنوع تیلرباربری در ولسوالی انجیل هرات هفت تن ازاعضای یک فامیل کشته ویک تن دیگرمجروح گردید. مسئولین اداره ترافیک هرات میگویند:حوالی ساعت 9 سه شنبه شب زمانی که یکعراده موترنوع فلانکوچ مسافربری درمسیرراه قریه نوین ولسوالی انجیل هرات بسوی شهردرحرکت بود،درمسیرراه با یکعراده موترباربری نوع تیلربرخورد نمود، که درنتیجه هفت

بازداشت 13 تن از طالبان در عملیات ” امید 12″ در هرات

مقامات امنیتی در هرات میگویند در جریان عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان 13 تن از افراد وابسته به گروه طالبان دستگیر شدند و بیش از 20 پوسته امنیتی در مناطق پاکسازی شده افراز شده است.

توافق موقت برسرتثبیت قیمت فروش گازونفت درهرات

مسئولان  مواد نفت وگاز و شورای ولایتی در هرات میگویند: درنشستی مشترک با تاجران وارد کننده مواد نفت و شورای ولایتی هرات،به توافق رسیده اند تا قیمت عرضه  گازمایع ونفت به شهروندان  درهرات تثبیت گردد.این نشست درحالی صورت میگیرد که مردم درشهرهرات ازبلند بودن قیم مواد سوختی گازمایع شاکی بوده وتاروزگذشته یک کیلو گازمایع به

شفاخانه حوزوی هرات دربین 83 کشورمقام اول را کسب کرد

شفاخانه حوزوی هرات بخاطرانجام یک “روش تخصصی اورتوپیدی” در بین 83 کشورجهان، مقام اول راکسب کرده است. در این روش که “ساین” نام دارد، یک میله پلاتینی در بین استخوان هایی با اندازه طویل و متوسط، که می شکنند قرار داده می شود. گفته می شود: که این روش، یکی از موثر ترین روش ها

Top