آرشیو نویسنده: login

شکایت مردم ولایت هرات از قطع برق و پائین بودن ولتاژ برق منازل شان

باشنده گان ولایت هرات ازقطع و پایین بودن ولتاژبرق منازل شان شاکی بوده میگویند:طی دوماه گذشته ازبرق دوامدار با ولتاژثابت بی بهره بوده و ازاین ناحیه متضررشده اند. به گفته آنان، نیمی ازشبانه روز را درتاریکی و بی برقی به سربرده و درزمانی که  حتی برق موجود است ازآن استفاده به عمل نمیاید. به گفته

نگرانی مسئولان کمیسیون حقوق بشرازنقض حقوق افراد درجریان محکمه های صحرایی

مسئولان کمیسیون حقوق بشر درغرب افغانستان میگویند: نگرانند ازاینکه درمناطقی که  تحت کنترول مخالفین دولت است و حکومت افغانستان درآن نواحی تسلط ندارد،حقوق بشر مرعات نگردیده ومردم بیگناه محاکمه گردند.ازطرف دیگرخانواده های قربانی های محاکم صحرایی گروهای مخالف دولت ازدولت میخواهند تا عاملان به قتل رسانیدن عزیزان شان را بازداشت نموده و محکمه نمایند. عبدالقادررحیمی

شکایت مردم ازبیکاری درولایت هرات

شماری ازکارگران سرگذر درولایت هرات میگویند: ازبیکاری دوامدار رنج برده و به هیچ وجه نمیتوانند زندگی روزمره شان را به پیش ببرند. تعدادی ازاین کارگران میگویند: دولت طی چند سال گذشته نتوانسته است زمینه اشتغال را برای مردم مساعد سازد و انان روزها است که کارنیافته اند. به گفته کارگران ساختمانی درهرات ریاست کارواموراجتماعی درقبال

بلندرفتن آمارواقعات سوختگی ناشی ازاحتراق مواد سوختی بی کیفیت درولایت هرات

مسئولان درشفاخانه سوختگی ولایت هرات میگویند: ازشروع سال تاکنون 60 واقعه سوختگی دراین شفاخانه ثبت گردیده است که  70 درصد این واقعات ناشی ازسوختگی براثر احتراق مواد نفت ازجمله گازبوده است. داکترغفارباورمسئول شفاخانه سوختگی ولایت هرات میگوید: به طوراوسط درهرماه بین 20 تان 25 واقعه سوختگی به این شفاخانه مراجعه میکند که اکثریت هفتاددرصد آنها

هشداردهاقین ولایت هرات برای کشت مجدد مواد مخدر

شماری ازدهاقین و فروشنده گان غله جات درولایت هرات  هشدار میدهند ، درصورتی که محصولات زراعتی شان همچنان دربازارهای افغانستان با قیمت ناچیز به فروش برسد  ازکشت محصولات زراعتی دست کشیده و به کشت مواد مخدرروی خواهند آورد. به گفته این دهاقین و فروشنده گان محصولات زراعتی درهرات، مصارفی را که همه ساله برای کشت

محکوم به اعدام شدن سه تن از طراحان حمله انتحاری در هرات

سه تن از طراحان حملات انتحاری بالای دفتر بازسازی ولایتی PRT ایتالیا در هرات در یک محکمه علنی به اعدام محکوم شدند.این افراد 5 ماه قبل حملات انتحاری و انفجاری را بالای دفتر بازسازی ولایتی PRT ایتالیا در هرات سازماندهی کرده بودند که در آن حملات بیش از 50 تن از افراد ملکی و نظامی

کشته شدن یک تن از بزرگان قوم و دو طالب مسلح در ولایت نیمروز

در دو رویداد جداگانه در ولایت نیمروز یک تن از بزرگان قوم و دو طالب مسلح کشته شدند.مقامات امنیتی در ولایت نیمروز میگویند: افراد مسلح ناشناس حاجی رحمت الله یکتن از متنفذین قومی را در شهر زرنج مرکز آن ولایت به قتل رساندند.

Top