هرات

جلوگیری از وقوع ده انفجار در هرات

جلوگیری از وقوع ده انفجار در هرات

پولیس هرات در جریان چند عملیات مختلف از وقوع ده انفجار سازماندهی شده در این ولایت جلوگیری کرده است.

افتتاح شانزده همين ورزشگاه سرپوشيده با حمايت علما درولايت هرات

شانزده همین ورزشگاه سرپوشیده در شهرهرات با حمایت علمای دینی ومتنفذین گشایش یافت. گفته میشود: این ورزشگاه پس از جیمنازیوم بزرگ دولتی درهرات مجهزترین سالون برای هفت رشته ورزشی است که در ناحیه سوم شهرهرات واقع شده است. درمراسم گشایش این ورزشگاه علما وبزرگان منطقه از خانواده ها خواستند تا برای انکشاف ورزش وروی آوردن

Top