ورزشی

ختم مسابقات فوتبال جام ولسوالی های هرات

ختم مسابقات فوتبال جام ولسوالی های هرات

مسابقال فوتبال جام ولسوالی های هرات که از دوماه بدین سو در استدیوم ورزشی هرات ادامه داشت شام یکشنبه با قهرمانی تیم ولسوالی کشک کهنه آنولایت پایان یافت . دراین مسابقات 16 تیم از 11 ولسوالی ودوشهرک هرات شرکت داشته اند که در چهار گروه چهار تیمی باهم برقابت پرداخته اند . عبدالقیوم جامی آمر

تیم کرکت ولایت هرات حائزمقام اول ودوم درزون جنوب غرب گردید

تیم کریکت ولایت هرات درمسابقات بین ولایتی زون جنوب غرب مقام دوم رااز آن خود کرده وهمچنان با اجرای مسابقه سیریز با تیم ولایت هلمند مقام اول را کسب نمود.  مسابقات دوستانه کریکت که بهدف گزینش بازیکنان تیم منتخب ولایات زون جنوبغرب درولایت هلمند برگذارگردید تیم ولایت قندهار مقام اول  وتیم هرات مقام دوم را

Top