فراه

آزادای یک پسر 16 ساله از قید آدم ربایان در فراه

آزادای یک پسر 16 ساله از قید آدم ربایان در فراه

یک پسر 16 ساله در ولایت فراه از قید اختطاف گران آزاد شد و سه تن از آدم ربایان به اتهام این قضیه بازداشت شدند.

Top