سیاسی

بازداشت دوتن به اتهام اکمال اسلحه ومهمات برای تروریستان ومخالفین دولت درهرات

مقامات محلی درهرات  از بازداشت دوتن به اتهام سازماندهی حملات مسلحانه – همکاری با مخالفین مسلح و اکمالات گروپ های جنایتکار در این ولایت خبر دادند. به گفته آنان: این دوتن زمانی که میخواستند سلاح ومهات انفجاری را به دسترس تروریستان ومخالفین مسلح دولت قراردهند  با سلاح ومهمات ازسوی منسوبین ریاست امنیت ملی هرات بازداشت

Top