مقامهاي محلي هرات: ادارات دولتي اين ولايت 60 درصد متحول شده است

مقام های محلی در هرات میگویند: تطبیق پروسه اصلاحات اداری تغیرات گسترده درادارات دولتی این ولایت بوجود آورده است. به گفته اصیل الدین جامی معاون والی هرات : وضعیت عمومی ادارات خدمات ملکی هرات درمقایسه با ده سال گذشته کاملآ متحول شده وبرعلاوه تغیرات مثبت وچشمگير، عرضه خدمات به مردم نیز بیشتراز 60 درصد بهبود یافته است.عكس ازوالي ورئيس كميسيون اصلاحات اداري هرات

مقامهاي محلي درولايت هرات ميگويند: در حال حاضر تمام ادارات دولتی  دارای تشکیل مناسب هستند، معاشات  مامورین نسبت به گذشته تغیر یافته، تمام کارمندان از طریق رقابت آزاد استخدام میشود، برنامه های ارتقا ظرفیت (آموزش داخل خدمت) در تمام ادارت وجود دارد وبروکراسی،پارتي بازي وعملكرخودسرانه كرامندان دولتي نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.

اصيل الدين جامي معاون والی هرات افزایش علاقمندی جوانان تحصیل یافته وزنان برای کار درادارات دولتی  وموجودیت سیستم برای استخدام  وبرنامه ریزی برای کار ماموران وامکانات اداری را عمده ترین تغیرات به وجود آمده میداند.

از سوی دیگر سید فضل الله وحیدی والی هرات: با ابراز رضایت از فعالیت های کمیسیون اصلاحات اداری در ولایت هرات تاکید دارد که براساس بررسی های اداره محلي، تیم کمیسیون اصلاحات اداری کاملآ شفاف وبگونه مستقل عمل کرده اند.

والي هرات: تاکید کرده است که  پس از این به هیچ عنوان پ 2 تقرری افراد در ادارات دولتی پذیرفته نمیشود.

آقاي وحيدي ميگويد: آنان باهمکاری مسولان اصلاحات اداری هرات تلاش دارند تا روند افزایش حضور زنان را در ادارات خدمات ملکی این ولایت تامرز 50 درصد افزایش دهند.

آوردن پ2 ( مکتوب های فرمایشی تقرر افراد در ادارت دولتی وبدون امتحان رقابتی)  تاهنوز یکی از نگرانی های عمده در ادارت خدمات ملکی افغانستان بویژه ولایت هرات عنوان میشود.

درهمين حال مسولان کمیسیون اصلاحات اداری زون غرب میگویند: درحال حاضر نزدیک به 70 اداره دولتی برعلاوه بخش های ملکی پولیس واردوی ملی شامل سیستم پروسه اصلاحات اداری شدند واین روند همچنان ادامه دارد.

حاجی عبدالسلام سلام رئیس ساحوی اصلاحات اداری زون غرب بااشاره بر افزایش حضور زنان در ادارات دولتی هرات  گفت: درحال حاضر از مجموع کارکنان خدمات ملکی هرات 34 درصد انان را زنان تشکیل میدهد که این خود یک دست آورد عمده درسطح افغانستان تلقی میشود.

ریئس ساحوی اصلاحات اداری زون غرب تاکید دارد: كه تغیرات دولت افغانستان محصول تغیرات در سیستم اداری کشوراست.

از سوی دیگر شماری از مسولان ریاست های ادارت دولتی هرات نیز براین باورند،که پروسه اصلاحات اداری یک تحول مثبت را دراداره ولایت هرات بوجود آورده  ودر برخی موارد  امتيازات بيشتري را برای زنان درادارات دولتی نیزداده است.

محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان هرات میگوید: پروسه اصلاحات اداری تغيرات مثبت را در ادارت خدمات ملکی وارد ساخته است.

عبدالظاهر محتسب زاده  رئیس پوهنتون هرات  نیز تاکید کرده است که پروسه رقابت آزاد واصلاحات اداری در پوهنتون هرات باعث شده است تا آنان به موفقیت های بزرگ اداری وکیفیت روبرو شوند.

آقای محتسب ز اده یکی از عوامل راه یافتن پوهنتون هرات را جز یکصد پوهنتون جهان داشتن یک تیم اداری  وخدماتی موفق عنوان میکند.

بااین همه شماری از ماموران ادارات دولتی هرات خواهان تزئید بیشترمعاشات کارمندان خدمات ملکی، بوجود آوردن بیمه صحی، بیمه اجتماعی وبوجود آوردن کوپون ها هستند.

رضایت ازفعالیت های دفترساحوی اصلاحات اداری زون غرب در حالی مطرح میشود: که تاهنوز شماری از مردم از موجودیت فساد اداری، نفوذ افراد زورمند در پروسه استخدام ، ودر برخی موارد مستقل عمل نکردن پروسه اصلاحات اداری در افغانستان شکایت دارند.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top