کارکرد فراقانونی در معارف؛ حذف یازده بست، بدون در میان‌ گذاشتن کمیسیون اصلاحات اداری

خبرگزاری کهندژ در تفاهم با اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در هرات و هم پیمان شدن با شماری از رسانه های داخلی کشور، جهت حمایت از ژورنالیزم تحقیقی از این برنامه پشتیبانی می نماید.

خبرگزاری کهندژ پس از این گزارش های تحقیقی رسانه های هم پیمان در این برنامه را با ذکر منبع و مالکیت امتیاز آن مربوط به رسانه و خبرنگاری که موضوع را تحقیق کرده است، از طریق خبرگزرای کهندژ بازپخش می نماید.

تمام امتیازات و مسوولیت گزارش های تحقیقی بازپخش از طریق خبرگزاری کهندژ مربوط به رسانه و خبرنگارانی که موضوع را تحقیقی کرده اند، میباشد و هدف از این اقدام حمایت و پشتیبانی از ژورنالیزم تحقیقی و رشد خبرنگاری تحقیقی در کشور است.

گزارش: ابوبکر صدیقی

روزنامه‌ی صبح‌کابل

در مکتوب «شماره ۱۴۰- ۱۳۹۹/۳/۵» وزارت معارف عنوانی ریاست‌جمهوری، سرپرست وزارت معارف از ریاست عمومی کوچی‌های ریاست جمهوری، درخواست ازدیاد بست رتبه ۲ را به احمد ولی فرزند محمد سالم به‌عنوان مشاور در امور کوچی‌ها با ۵۰ هزار معاش ماهوار درخواست کرده است و به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ شماره‌ی (۲۰۹۳) منظوری این بست از ریاست جمهوری صادر شده است.

اسنادی که به دست روزنامه صبح کابل قرار گرفته است، نشان می‌دهد که وزارت معارف در ۲۱ قوس سال روان، ۱۱ مشاور و کارمند این وزارت را خلاف قوانین اداری از کارشان برکنار کرده است.

به اساس اسنادی که از سوی منبعی از وزارت معارف، به دست صبح کابل رسیده، دیده می‌شود که رنگینه حمیدی -سرپرست وزارت معارف- برای بازنگری در تشکیلات این وزارت، ۱۱ مشاور و کارمند این وزارت را از کارشان سبک‌دوش کرده و بست‌های کاری‌شان را نیز از میان برداشته است.

این وزارت در مکتوب شماره‌ (۵۲۴۶)، به غلام دستگیر منیر، مشاور ارشد امور تخنیکی و تدریسی این وزارت که در میان برکنار شدگان است، نگاشته است: «طوری که در جریان هستید، به اساس هدایات مستقیم جلالت‌مآب رییس‌جمهور اسلامی افغانستان، پلان وسیع بازنگری و ریفورم تشکیلات وزارت معارف تحت کار است و تغییرات چشم‌گیر در تشکیلات وزارت معارف رونما خواهد گردید، بنا به همین دلیل برخی بست‌های اداری و تخنیکی و مشاورین تعدیل و تنقیض می‌شود.»

در بخش دیگر این مکتوب آمده است: «از این‌که بست شما [دستگیر منیر] نیز در بخش تنقیض ‌شده‌ها قرار دارد، وزارت معارف ضمن سپاس‌گزاری از خدمات شما در پروسه‌ی رشد معارف، از ریاست منابع بشری درخواست می‌نماید که شما را نیز در لیست منتظرین اضافه کند.»

آقای منیر، این برخورد سرپرست وزارت معارف را سلیقه‌ای، تبعیض‌آمیز و خلاف قانون خدمات ملکی می‌داند. او می‌گوید تا هنوز زیرساخت‌های بازنگری تشکیلات معارف با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شریک نشده و برای توشیح به ریاست جمهوری نیز فرستاده نشده؛ اما سرپرست وزارت معارف بدون در نظرداشت قانون خدمات ملکی، ۱۱ مشاور و کارمندان فوق رتبه این نهاد را برکنار کرده است.

او می‌گوید: «سرپرست وزارت معارف، با آن‌که صلاحیت ندارد، ادعا می‌کند که حکم بازنگری تشکیلات وزارت معارف را از رییس جمهوری گرفته و پیش از این‌که زیرساخت‌های این تشکیلات با کمیسیون اصلاحات اداری شریک ساخته شود، بست‌های کارمندان را تنقیض کرده است.»

نجیبه آرین -سخن‌گوی وزارت معارف- اما با رد این ادعا، می‌گوید: «هیچ برخورد سیاسی صورت نگرفته است و بازنگری به اساس فرمان رییس‌جمهور صورت می‌گیرد.»

با این‌که وزارت معارف مدعی است، مسئله برکناری مشاوران و کارمندان این وزارت و از میان برداشتن بست‌های شان را با کمیسیون اصلاحات اداری نیز شریک کرده است؛ اما عبدالفرید احمدی، سخن‌گوی این کمیسیون با رد این ادعا می‌گوید که این کمیسیون به گونه‌ی رسمی از تغییرات و کاهش بست‌های وزارت معارف در جریان نیست.

از سویی هم وزارت معارف، برکناری این یازده مشاور و کارمند این وزارت را به دلیل تنقیض –کاهش بست- در معارف می‌داند؛ اما به اساس سندی که در دسترس صبح کابل قرار گرفته، نشان می‌دهد که این وزارت به ریاست جمهوری درخواست تأییدی بست تازه‌ای را نیز داده که از سوی ریاست‌جمهوری نیز منظور شده است.

در مکتوب «شماره ۱۴۰- ۱۳۹۹/۳/۵» وزارت معارف عنوانی ریاست‌جمهوری، سرپرست وزارت معارف از ریاست عمومی کوچی‌های ریاست جمهوری، درخواست ازدیاد بست رتبه ۲ را به احمد ولی فرزند محمد سالم به‌عنوان مشاور در امور کوچی‌ها با ۵۰ هزار معاش ماهوار درخواست کرده است و به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ شماره‌ی (۲۰۹۳) منظوری این بست از ریاست جمهوری صادر شده است.

همین‌گونه در سند دیگری که به دست صبح کابل رسیده، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، در ۴ عقرب سال روان، درخواست اجرای معاش برای یازده کارمند جدید؛ ۵ همکار، ۲ مشاور و ۴ کارمند اداری دیگر را با امتیازهای بلند به وزارت مالیه فرستاده است.

عبدالغفار اخلاص سیغانی، مشاور دیگر برکنار شده‌ی وزارت معارف که در میان این ۱۱ تن جا دارد، می‌گوید که برکناری دسته‌جمعی مشاورانی که در بست اول، دوم و سوم کار می‌کنند، از صلاحیت سرپرست وزیر معارف نیست و این خلاف قانون خدمات ملکی است؛ زیرا پیش از این‌که تشکیلات وزارت معارف به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شود و به توشیح رییس‌جمهور برسد، سرپرست وزارت معارف ۱۱ بست مشاوران را تنقیض کرده است.

او گفت که سرپرست وزارت معارف خلاف فیصله‌ی کابینه‌، چهار مشاوریت؛ تعلیمات اسلامی، نصاب تعلیمی، امور کوچی‌ها و مشاوریت ‌مالی، اداری و تخنیکی این وزارت را به حال خودش نگه‌داشته است. این در حالی است که دو ماه پیش کابینه فیصله کرده بود که در سال ۱۴۰۰ بست‌های همه‌ی مشاوران وزارت‌ خانه و ادارات به‌استثنای مشاوران حقوقی، باید از میان برداشته شود. از سویی هم در مخالفت با این فیصله‌ی کابینه، سرپرست وزارت معارف، شماری از مشاوران حقوقی را نیز از کارشان بیرون کرده است.

آقای سیغانی می‌گوید که این مشاوران برای این‌که به وزیر شدن خانم رنگینه همکاری نکردند، او نیز این بست‌ها را از میان برداشته است.

از سویی هم به اساس قانون کارکنان خدمات ملکی، صلاحیت تعیین و برکناری بست‌های (۱، ۲ و ۳) از صلاحیت‌های رییس جمهوری است و تنها بست‌های پایین‌تر از ۴ از صلاحیت وزیران است.

داکتر حمیرا قادری، مشاور ارشد

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام "خورنوش حاکم عصرمنوچهر" نسبت میدهند و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است. کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای(منزل نشیمن)، هشت مسجد جامع، نهصد مسجد و دوکان، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است، که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح( ۳۹۶-۴۸۱ ) که در کهندژ تولد و تربیت یافته است، نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است. کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمد، اما بعضی حصص مرتفع، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود، ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top