آزادی 71 زندانی در هرات

به اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان، 71 تن از زندانیان به‌شمول زنان از زندان آزاد و 31 تن دیگر شامل تخفیف شده اند.

حمیدالله صدیقی مدیر زندان هرات می‌گوید به اساس حکم مقام ریاست جمهوری کشور و به‌مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلامی (ص) 71 تن از زندانیان در هرات آزاد شده اند.

او گفت در میان این افراد پنج‌تن زنان نیز شامل هستند.

آقای صدیقی تاکید نمود که هم‌چنان برای 31 تن نظر به حکم ریاست جمهوری، در زمان باقی مانده حبس‌شان تخفیف داده شد.

اکنون در زندان هرات، 3 هزار تن زندانی هستند.

*

*

Top