آغاز کار یک کانال آب‌یاری در نیمروز

کار یک کانال آب‌یاری به ارزش بیش از ده میلیون افغانی از بودجه وزارت انکشاف‌دهات در ولایت نیمروز آغاز شد.

در خبرنامه‌ای دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز آمده است که صبح‌امروز کار کانال قریه سیاه‌دک با حضور مقام‌های محلی و یک تن از مشاورین رییس جمهور غنی آغاز گردید.

در خبرنامه هزینه‌ای این کانال 12 میلیون افغانی عنوان شده است که از بودجه وزارت انکشاف‌دهات پرداخت می‌گردد.

منبع می‌افزاید که این کانال به طول 1744 متر و عرض 1.50 متر ساخته خواهد شد که به صورت مستقیم ده هزار جریب زمین را آب‌یاری می‌کند.

قرار است این کانال به مدت چهار ماه تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top