انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی، ولایات حوزه ی غرب در فضای امن برگذار شد

انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی، ولایات حوزه غرب با حضورداشت هیئت با صلاحیت اداره مستقل ارگان های محلی، نماینده گان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، دفاتریوناما، جامعه مدنی، رسانه ها و شماری از مردم برگذارشد.

هرچند گزارش های رسیده حاکی ازآن است که در برخی از ولایات حوزه ی غرب کشور بدون راه اندازی انتخابات هیئت ریسه ی شورای ولایتی، افراد براساس تفاهم قبلی گزینش گردیده اند، اما مقامهای محلی دراین ولایات میگویند: انتخابات هیئت ریسه  شورا های ولایتی ولایات حوزه غرب کشور درفضای امن و با شفافیت کامل امروز برگزار شد.%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-2

درنتیجه ی انتخابات هیئت ریسه ی شورای ولایتی هرات که 19 عضو دارد، کامران علیزایی رئیس، توریالی طاهری معاون و سکینه حسینی به سمت منشی شورا انتخاب شدند.

کامران علیزای رئیس پیشین شورای ولایتی هرات و غلام حبیب هاشمی عضواین شورای نامزد پست ریاست بودند، که کامران علیزای با کسب 13 رای موفق شد تا دوباره برای بار سوم کرسی ریاست شورای ولایتی را بدست آورد.

همچنان در انتخابات هیئت ریسه ی شورای ولایتی فراه که 9 عضو دارد، جمیله امینی  رئیس و خیر محمد نورزی معاون شواری ولایتی فراه انتخاب شدند.

درریاست شورای ولایتی فراه، فرید بختور رئیس پیشین شورا و جمیله امینی عضو شورا کاندیدا شده بودند، که جمیله امینی با کسب 5 رای به ریاست شورا، خیرمحمد نورزی با اخذ 9 رای به صفت معاون و داد الله قانع با بدست آوردن 9 رای به حیث منشی شورای ولایتی فراه انتخاب شدند.

از سوی هم از ولایت غور که 15 نماینده در شورای ولایتی دارد،خبر میرسد که انتخابات هیئت ریسه ی شورای ولایتی به گونه ی شفاف وسری برگذار شد که فضل الحق احسان باردیگر به سمت رئیس شورا، عبدالبصیرقادری معاون و انیثه غیور به صفت منشی شورای ولایتی غور انتخاب شدند.

از شورای ولایتی بادغیس که 9 عضو دارد خبرهای رسیده حاکی از آن است که مولوی عبدالباسط صارم با بدست آوردن اکثریت آرا به حیث رئیس و فرید احمد به عنوان معاون شواری ولایتی بادغیس انتخاب شدند.

انتخاب هیئت ریسه ی شورای ولایتی نیمروز که 9 عضور دارد با حضور معاون والی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات متنفذین و فعالان مدنی برگذار شد، که درنتیجه بازمحمد ناصر رئیس پیشین این شورای به عنوان رئیس، محمد صدیق چخانسوری به صفت معاون و عبدالواحد زوری به سمت منشی شورا با کسب بیشترین آرا انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر است که انتخابات شورای ولایتی در 5 ولایت حوزه غرب کشور در فضای کاملآ آرام و به گونه ی شفاف و رای گیری سری برگذار گردیده است.

*

*

Top