بازداشت سه سارق مسلح در هرات

پولیس هرات شب‌گذشته سه‌تن را به اتهام سرقت وسایط از ناحیه نهم این شهر بازداشت کرده است.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید سه‌تن از باشندگان کمپ مسلح، شب‌گذشته هنگام سرقت یک عراده موتور سایکل از سوی پولیس بازداشت شده اند.

او گفت این سه‌تن در تحقیقات ابتدایی اعتراف به سرقت سه عراده موتور سایکل نیز کرده اند.

ولی‌زاده افزود دوسیه این افراد ترتیب و به‌ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده است.

هم‌چنان پولیس هرات یک عراده موتر سرقت شده را نیز کشف و به مالک اصلی آن تسلیم داد.

این موتر شب‌گذشته در ناحیه دوازده‌هم شهر هرات از سوی دزدان مسلح ربوده شده بود که سپس از سوی پولیس کشف گردید.

در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است.

*

*

Top