اسماعیل خان؛ خواهان برگذاری لویه جرگه عنعنوی در کشور شد

محمد اسماعیل خان یکی از رهبرا ن جهادی درهرات وضعیت کنونی درکشور را بحرانی خوانده وراه بیرون رفت از آن  را تشکیل لوی جرگه مردمی وبرگزاری انتخابات زودهنگام میداند.

محمد اسماعیل خان که دریک کنفرانس مطبوعاتی درمنزلش صحبت میکرد تغیر وتبدیلی های مسئولین امنیتی را بخاطر حل چالش کنونی بسنده ندانسته ومیگوید، که این راه حل نیست. به باور اوجامعه جهانی باید کمک کند تا افغانستان بتواند از چالش کنونی که وضعیت کشور را بحرانی ساخته است بیرون شود.

برگزاری انتخابات وبرگزاری لویه جرگه مردمی تنها راهیست که میتواند کشوررا از بحران کنونی بیرون کند ، این مطلب را محمد اسماعیل خان یکتن از رهبران جهادی درولایت هرات دریک کنفرانس مطبوعاتی بیان نمود.

او میگوید: درحال حاضر کشور بسوی بحران درحرکت است ونظام کنونی توانایی کنترل اوضاع را ندارد.

اسماعیل خان راه پیشنهادی اش را برگزاری لویه جرگه ویاهم انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام میداند.

اودرجای دیگراز صحبتهایش باحمایت از حرکتهای اخیر مردم کابل بخاطر اصلاح سازی نظام از جامعه جهانی میخواهد تا از اینکه همکار با این نظام ناتوان است همگام با مردم افغانستان باشد.

محمد اسماعیل خان فیصله اخیر حزب جمعیت درکابل را عاقلانه وبه نفع وصلاح کشور دانسته وحمایت خودرا از ان اعلام میدارد.

این گفته های اسماعیل خان درحالی ابرحااز میگردد که که از چند روز بدینسوبخاطر ناامنی های اخیر درکشور صدهاتن از باشندگان مرکز کشورخیمه تحصن برپا نموده وازدولت خواهان اصلاحات بنیادی هستند.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top