به هزینه‌ای 24 میلیون افغانی تعمیر اداری ولسوالی کنگ نیمروز ساخته خواهد شد

سنگ‌تهداب تعمیر اداری ولسوالی کنگ ولایت نیمروز صبح‌امروز با حضور مقام‌های محلی این ولایت گذاشته شد.

در خبرنامه‌ای دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز آمده است که این تعمیر به هزینه‌ای 24 میلیون افغانی در دو طبقه به شکل پخته و اساسی قرار است اعمار است گردد.

خبرنامه می‌افزاید که این تعمیر در ساحه شش‌صد مترمربع زیر بنا ساخته خواهد شد.

در خبرنامه آمده که هزینه‌ای ساخت این تعمیر از بودجه ریاست شهرسازی و مسکن این ولایت پرداخت می‌گردد.

هم‌چنان در خبرنامه مدت اعمار تعمیر یک سال ذکر گردیده و گفته شده که پیش از این کارمندان این ولسوالی با مشکلات جدی کمبود جای روبرو بودند.

گزارش: نذیر ایوبی

*

*

Top