ترور یک بزرگ‌قومی همراه با یک تن دیگر در بادغیس

رییس شورای همبستگی قریه نوآباد ولسوالی قادس بادغیس همراه با یک تن دیگر از همراهان خود، صبح‌امروز از سوی افراد مسلح‌ناشناس به‌قتل رسید.

ظاهر بهاند سخنگوی والی بادغیس می‌گوید این افراد صبح‌امروز در مسیر راه ولسوالی قادس و شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت، به‌قتل رسیده‌اند.

او می‌گوید رییس عثمان، رییس شورای همبستگی قریه نوآباد ولسوالی قادس همراه با یک تن دیگر از همراهان خود از سوی افراد مسلح‌ناشناس به‌قتل رسید.

بهاند افزود تا اکنون انگیزه قتل این دو تن مشخص نیست.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top