توزیع تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی به دهقانان ولایت نیمروز

ریاست زراعت آبیاری ومالداری نیمروز بیش از 2 صد تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی را برای نزدیک به یکهزار وپنجصد تن از دهاقین آن ولایت توزیع نمود.

مسئولان محلی در ولایت نیمروز میگویند: این تخم های بذری شامل هفتاد و سه تن تخم های اصلاح شده گندم و یکصد و چهل شش تن کود کیمیاوی میباشد، که برای یک هزار و چهارصد و شصت تن از دهقانان این ولایت توزیع کرده است.

توزیع این تخم های بذری اصلاح شده طی مراسمی با حضور والی نیمروز، نماینده گان مردم در مشرانو جرگه، شورای والیتی و شماری از روسای ادارات دولتی در مرکز و پنج ولسوالی ولایت نیمروز برای دهقانان آغاز شده است.

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: دهاقین باید حمایت شوند تا به جای کشت کوکنار، زعفران، گندم  و یا سایر غلجات را کشت نمایند، تا مفاد اقتصادی و حلالی بدست آروند.

والی نیمروز افزود: اداره ی زراعت ولایت نیمروز باید دهاقین را تشویق نمایند، تا به کشت زعفران که بدیل خوب برای کوکنار می باشد، رو بیاورند.

از سوی هم محمد اکبر شریفی سرپرست ریاست زارعت و مالداری گفت: درحال حاضر برای هر دهقان در نیمروز یک بوجی تخم اصلاح شده گندم بذری و دو بوجی کود کیمیاوی توزیع میشود و این روند در آینده نیز ادامه خواهد، داشت تا دهقانان برای کشت حلال با مفاد اقتصادی بیشتری روی بیاورند.

ولایت نیمروز ازجمله ولایات حوزه غربی افغانستان که در حال حاضر گفته میشود، شمار زیادی از دهقانان در دو ولسوالی آن ولایت مواد مخدر کشت میکنند.

شماری از دهقانان در مصاحبه به خبرنگار مان گفته اند، که نبود آب کافی برای آبیاری زمین های شان و عدم فروش محصولات زراعتی شان به قیمت مناسب، باعث شده تا شماری از دهقانان دست به کشت مواد مخدر بزنند.

در همین حال مقامهای محلی در آن ولایت از مرفوع ساختن مشکلات آبی آن مردم در آینده ی نزدیک خبر میدهند.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top