مقامهای محلی نیمروز یک جاده را در مرکز شهر زرنج به نام خبرنگاران مسمی نمودند

یک جاده در ولایت نیمروز بنام خبرنگاران نام گذاری گردید. مقامهای محلی در نیمروز میگویند: این جاده را به منظور ارج گذاری به آزادی بیان و رسانه ها و یاد بود از شهدای خبرنگاران درافغانستان بنام “جاده ی خبرنگاران” مسمی کرده اند. با این حال شماری از خبرنگاران و مسئولان نهادهای صنفی رسانه ی از این اقدام اداره محلی نیمروز ابراز خرسندی نموده، خواهان حمایت بیشتر مقامهای محلی نیمروز از خبرنگاران و رسانه ها در آن ولایت هستند.

بدنبال سفر گروهی از خبرنگاران ولایت هرات برای تهیۀ خبر وگزارش از وضعیت زندگی وکار در ولایت نیمروز، والی آن ولایت از حضورخبرنگاران استقبال نمود و وعده سپرد که برای تقویت آزادی بیان وفعالیت رسانه ها در آنولایت از هرگونه تلاش دریغ نخواهد کرد.img_1250

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز میگوید: اداره محلی نیمروز به آزادی بیان باورداشته و از آزادی رسانه ها حمایت میکند و به همین منظور یک جاده را در مرکز شهر زرنج مرکز آن ولایت بنام “خبرنگاران” مسمی نموده اند.

وی افزود: این جاده پس از پیشنهاد، شماری از خبرنگاران حوزه ی غرب و نهاد های حامی رسانه ها که به آن ولایت سفر کرده اند، با تفاهم اداره ی اطلاعات وفرهنگ نیمروز به نام خبرنگاران نام گذاری شد.

از سوی هم مسئولان اداره ی اطلاعات وفرهنگ ولایت نیمروز میگویند: این جاده 18 متر عرض و نزدیک به یک کیلومتر طول دارد که دریکی از مناطق کلیدی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز واقع شده است.

سید حامد سادات رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت نیمروز میگوید: این جاده بدین بمنظور به نام خبرنگاران نام گذاری شده است که سال روان خشونت بارترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده است.

درهمین حال عبدالقیوم پدرام قاضی زاده نماینده مرکز خبرنگاران در ولایت هرات، این اقدام اداره ی محلی نیمروز را تحسین نموده ابراز امیدواری میکنند که حمایت از آزادی بیان و رسانه ها در آن ولایت همچنان افزایش یابد.

از سوی هم شماری از خبرنگاران فعال در ولایت نیمروز از عدم توجه نهادهای حامی رسانه ها در مرکز کشور بروضعیت شغلی خبرنگاران و رسانه شکایت داشته میگویند: طی سال های گذشته هیچ گونه حمایت از سوی این نهاد برای ارتقاع ظرفیت رسانه ها وخبرنگاران در نیمروز صورت نگرفته است.

آنان تاکید دارند که دسترسی به اطلاعات تاهنوز در این ولایت برای خبرنگاران پراز چالش هست و درمواردی خبرنگاران از سوی برخی مقامات امنیتی به دلیل پوشش اخبار تهدید میشوند.

نیمروز در حوزه ی جنوب غربی و از ولایات دور افتاده در کشور هست که در حال حاضر سه رادیومحلی، یک تلویزیون دولتی ویک نشریه فعالیت دارند وبیشتراز10 خبرنگاروکارمند رسانه نیز در این ولایت مصروف کاراستند.

*

*

Top