در 48 ساعت گذشته بیشتر از پنجاه زخمی به شفاخانه مرکزی هرات منتقل شده اند

مسوولان در شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گویند در 48 ساعت گذشته بیشتر از پنجاه تن بر اثر حوادث گوناگون زخمی شده و به این شفاخانه منتقل شده اند.

داکتران در شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گویند صبح‌امروز بر اثر یک رویداد ترافیکی در مسیر هرات – اسلام‌قلعه یک کارمند ریاست ارتباط خارجه این ولایت نیز زخمی گردید.

محمدرفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گوید در 48 ساعت گذشته بیشتر از پنجاه زخمی از اثر حوادث گوناگون به این شفاخانه منتقل شده اند.

او گفت 18 تن بر اثر رویدادهای ترافیکی، 4 تن بر اثر مرمی خوردگی، 12 تن بر اثر لت و کوب و 17 تن دیگر بر اثر حوادث دیگر و مسمومیت به شفاخانه‌ای مرکزی هرات منقتل شده اند.

آقای شیرزی تاکید نمود که 21 تن از این افراد زنان می‌باشند.

در همین‌حال سخنگوی شفاخانه‌ای مرکزی هرات گفت صبح‌امروز موتر حامل هیات مقام ولایت هرات در مسیر هرات – اسلام‌قلعه حادثه ترافیکی نمود.

او گفت در این رویداد یک کارمند ریاست ارتباط خارجه نیز زخمی شده و اکنون زیر مداوا قرار دارد.

*

*

Top