رد ادعای عملیات سپاه‌پاسداران ایران در خاک افغانستان

بر بنیاد برخی گزارش‌های نشر شده در رسانه‌های ایرانی، آمده است که سپاه پاسداران ایران به‌خاطر رهایی یک مهندس در ولایت نیمروز مرز افغانستان و ایران عملیاتِ را راه‌اندازی کرده و این فرد را آزاد ساخته است.

اما مقام‌های امنیتی در ولایت نیمروز می‌گویند هیچ نوع گزارشِ تا اکنون در مورد عملیات نیروهای ایرانی در خاک افغانستان دریافت نکرده اند.

روز یکشنبه سردارمارانی فرمانده زمینی شاخه قدس سپاه پاسداران ایران به رسانه‌های ایرانی گفته بود که یک‌تن از مهندسان این کشور به‌نام حاجی‌ملک حدوداً دو هفته قبل از مرز این کشور در ولایت نیمروز ربوده شده بود.

او گفته که نیروهای آنان این مهندس ایرانی را از یک روستا در ولایت نیمروز از چنگ آدم‌ربایان نجات داده و به خانواده‌اش تسلیم داده اند.

اما مسوولان امنیتی در ولایت نیمروز هر گونه انجام عملیات از سوی نیروهای ایرانی را به شدت رد می‌کنند.

محمدعمری مسوول مطبوعاتی پولیس نیمروز به خبرگزاری کهندژ گفت هیچ‌گونه عملیاتِ از سوی نیروهای ایرانی در خاک این کشور راه‌اندازی نشده است.

*

*

Top