ساخت یک شهربازی برای کودکان بی‌سرپرست از سوی دفتر تیکا در هرات

یک شهربازی برای کودکان بی‌سرپرست روزگذشته از بودجه مالی دفتر تیکا در ولایت هرات به یکی از پرورشگاه‌ها اهدا گردید.

علی ارغون چینار رییس دفتر تیکا آژانس انسجام هم‌کاری‌های صدارت عظمای ترکیه در ولایت هرات هدف این کار را کمک برای کودکان بی‌سرپرست عنوان می‌کند.

او می‌گوید این کودکان آینده‌سازان افغانستان هستند و امروز باید بیشتر از هر کس به این کودکان توجه صورت گیرد.

آقای چینار در ادامه‌ای صحبت‌های خود افزود که این اولین و آخرین کمک تیکا به کودکان بی‌سرپرست و مردم افغانستان نیست بل کمک‌های بیشتر در آینده برای مردم این کشور به‌خصوص حوزه‌غرب صورت خواهد گرفت.

در همین‌حال محمدنعیم صابر مدیر عمومی پرورشگاه‌های هرات از ساخت این شهربازی برای کودکان بی‌سرپرست ابراز خرسندی می‌کند و می‌گوید که این کارها می‌تواند التیام‌بخش درد این کودکان باشد.

او گفت این شهربازی‌ها می تواند تا اندازه‌ای تشویش‌های روحی کودکان را کاهش دهد.

پیش از این نیز یک شهربازی دیگر برای کودکان پرورشگاه از سوی دفتر تیکا در هرات اهدا گردید.

کانال تل‌گرام کهندژ

*

*

Top