شکایت از نحوه کار نماینده گان مردم هرات در پارلمان

شماري ازمسئولين احزاب ونهاد هاي  مدني درولايت هرات ميگويند: نفوذ بیش از حد دولت و مطیع ساختن نماینده ها با پرداخت پول و دادن یک سلسله امتیازات ، نماينده گان مردم درپارلمان کشور را به یک محوطه معامله بالای سرنوشت مردم تبدیل نموده است.

آنان ميگويند:  آن طوریکه ازنماينده گان مردم توقع میرفت نتها که بر آورده نشد بلکه یک سلسله مسائل حیاتی مردم هرات، توسط آنها معامله شده است.

مجلس نماینده گان افغانستان که نزديك به سه سال خود را سپري كرده است، طي اين مدت درگیر چالش های بزرگی بوده است و گفته ميشود: كه تقریبآ در تمام زمینه ها ناکام به نظر میرسد.

محمد معروف فضلي رئيس حزب افغان ملت درولايت هرات ميگويد: با اينكه طي سال روان مردم هرات به مشكلات بسيارزيادي روبرو بوده اند،شماري ازنماينده گان شان هيچ توجه به مشكلات مردم نداشته وفقط  به فكر پركردن جيب  خود بوده اند.

وي افزود: تعدادي ازاين نماينده گان با سو  استفاده ازموقف خود دست به هر معامله یی میزند و در کمین نشسته اند تا هر از چند گاهی با عذل ونسب افراد درادرات دولتي و با نشان دادن چراغ سبز و حمایت آنچنانی، امتیاز گيري كنند.

به گفته رئيس حزب افغان ملت درهرات: بی توجهی به شکایات مردم و نادیده گرفتن کاستیها و ضعف مشكلات مردم هرات و اخیراً مشكلات بين والي  وشاروال اين ولايت كه گفته ميشود طي يك سال گذشته ازسوي اداره شاروالي هيچ خدمات سازنده گي درهرات صورت نپذيرفته است و ناامني ها نشان دهنده آن است که تنی چند در پارلمان بدون در نظر گرفتن جایگاه نماینده گان مردم، خانه ملت را مکان مساعد و مناسب برای سو استفاده هایشان مبدل نمایند.

ازسوي ديگر محمد رفيق شهير رئيس شوراي متخصصان هرات ميگويد: نماينده گان مردم درپارلمان كشور تمثيل كننده قدرت مردم ميباشند.

وي ميگويد: نماينده گان مردم هرات بايد براي تامين امنيت خوب،تطبيق پروژه هاي رفاي ، بازسازي ها وموادرزياد ديگري تلاش كنند، كه تعدادي ازاين  نماينده گان اين درك وسواد كافي را ندارند ، واين تشخيص را نميتوانند بكنند.

رئيس شوراي متخصصا افزود: شماري ازوكلاي هرات به منظوربدست آوردن پول و امتياز گرفتن  ازبرخي ديگر ازمردمان سو استفاده گر، فقط به فكر جابجايي كردن انها درپست هاي دولتي ميباشند.

وي ميگويد: طي 2 ونيم سالي كه ازعمر اين دور ازپارلمان ميگذرد، ضمن اينكه هيچ كاري قابل توجه براي مردم هرات صورت نگرفته است، بلکه مداخلات نماينده گان پارلمان دراموردولتي باعث كندی روند كار دراين  ولايت شده است.

درهمين حال قاضي نذيراحمد حنفي نماينده مردم درپارلمان كشور ميگويد: اگر چه ضعف هاي در عمل كرد برخي نماينده گان مردم درپارلمان وجود دارد، ولي كارهاي زيادي هم دراين قسمت صورت گرفته است.

وي : ازانتقال هزينه هاي انتقالي زيادي براي ساخت پروژ ه هاي هرات سخن ميگويد.

به گفته آقاي حنفي اكثريت پروژهایي زیر بناي، سركها ،برق وآب طي سالهاي گذشته نتيجه زحمت كشي نماينده گان مردم هرات درپارلمان كشوراست.

بنا به اظهارات وی معامله ها حالا معلوم نميشود،بعد ازاينكه دوره وكالت نماينده گان مردم به اتمام رسيد، وداراي هاي نماينده گان مورد بررسي  قرار گیرد مشخص خواهد شد كه چه كسي براي مردم وملت كاركرده است وچكساني براي  پركردن جيب هاي خود تلاش نموده اند.

از طرف دیگر خانم مسعوده كروخي نماينده ديگرمردم هرات درپارلمان كشور با تائيد گفته هاي مردم ميگويد: نماينده گاني كه دروقت كانديداي خود براي مردم وعده هاي زيادي ميدهند، پس ازراه يافتن درخانه ملت مردم را فراموش ميكنند.

به گفته او: اين وظيفه مردم است كه با جديت نظاره گر عملكرد نماينده گان شان درخانه ملت باشند، ونگذارند كه ازنام آنها سو استفاده صورت گيرد.

خانم كروخي ميگويد: فرصت كار براي نماينده گان مردم هرات درپارلمان خيلي زيادترازاين چيزي بوده كه تاحالا صورت گرفته است ولي برخي ازنماينده گان كاملآ دراين مورد بي توجه بوده اند.

ولايت هرات 17 نماينده درپارلمان كشور دارد كه 12 مرد و5 خانم ميباشند.

كارشناسان به اين باورند كه اشخاص را باید از روی عملکرد و ارزیابی اندیشه های مردمی ایشان شناخت و اعتماد کرد و مردم همه باید به برنامه و عملکرد رآی خویش را بریزند و تا زمانیکه شخصیتها به برنامه های مردمی معتقد و متعهد هستند باید از پشتیبانی مردم برخوردار باشند و زمانیکه آنها به معتقدات، اندیشه و برنامه های مردمی پشت پا میزنند و دست به معامله و محافظه میبرند باید با ایشان وداع گفت.

هرات از ولایات مرزی است که در جریان چند سال گذشته بیشترین درآمد مالي  را از ناحيه صادرات وواردات كالاي تجاري دارا بوده وبه همين ترتيب آمار اختطاف و قتل های سازمان دهی شده را به خود اختصاص داده بود.

طي سال روان نيز مشكلات بين والي وشاروال هرات باعث گرديده است تا سرك  هاي داخلي شهري به حدبالاي تخريب گردد وازخدمات شهري واجتماعي اين مردم خبري نباشد.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top