طالبان‌مسلح در غور یک خانه را آتش زده و یک فرد مُلکی را کُشتند

طالبان‌مسلح در ولایت غور پس از آنکه یک فرد مُلکی را کشتند، دو عضو دیگر این خانواده را زخمی ساختند و خانه را نیز آتش زدند.

اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور می‌گوید شب‌گذشته طالبان‌مسلح بالای یک خانه‌ای مسکونی در قریه فیاق مرکز این ولایت حمله کرده و یک فرد مُلکی را به قتل رسانده اند.

او گفت در این رویداد دو کودک شش سال و چهار سال عضو این خانواده نیز زخمی شده اند.

نظامی تاکید نمود که طالبان‌مسلح پس از قتل این فرد مُلکی، خانه اش را آتش زدند.

وی ادامه داد که تا اکنون انگیزه این رویداد مشخص نیست و کسی هم در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است.

کانال تلگرام کهندژ

*

*

Top