طی ده ماه بیست درصد بودجه انکشافی در هرات مصرف شده است

مصرف نشدن بودجه انکشافی هرات پای رییس اقتصاد و مستوفی این ولایت را به شورای ولایتی کشاند.

نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات می‌گویند وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی در این ولایت، به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی مقصر هستند و باید به مردم جواب‌گو باشند.

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات می‌گوید نزدیک به هشتاد درصد از بودجه انکشافی هرات مصرف نشده و اداره محلی در این مورد مقصر است.

او می‌گوید مسوولان اداره‌های دولتی در هرات باید جواب‌گو باشند که چرا بودجه انکشافی خویش را به مصرف نرسانده اند و اگر در این مورد سهل‌انگاری صورت گرفته باشد، باید از وظیفه سبک‌دوش شوند.

براساس اسناد شورای ولایتی هرات، اداراه‌های دولتی که بودجه انکشافی خودرا به مصرف نرسانده شامل: ریاست احیا و انکشاف‌دهات هرات 100 درصد، امور مهاجرین 97 درصد، زراعت 73 درصد، اراضی 58 درصد، معارف 49 درصد، و مستوفیت 45 درصد بودجه خود را به مصرف نرسانده اند.

میرویس حبیب‌زاده مستوفی هرات می‌گوید بیش از چهارصد میلیون افغانی از مجموع نزدیک به هفت نیم میلیون افغانی بودجه انکشافی در سال‌جاری به این ولایت آمده است.

وی مقصر اصلی اداره‌های مرکزی را عنوان می‌کند و می‌گوید که تعلل در کار وزارت‌خانه‌ها و کمیته ملی تدارکات در قسمت طی مراحل پروژه‌های انکشافی از دلایل اصلی این نابسامانی‌ها می‌باشد.

کمتر از دو ماه دیگر تا پایان سال مالی 1396 باقی مانده است اما شماری از اداره‌های دولتی، تنها بیست درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده اند.

گزارش: نذیر ایوبی

*

*

Top