مردی در هرات خودش را به خاطر خشونت های خانواده گی آتش زد

​یک مرد سی ودو ساله ظهر امروز دربرابر قوماندانی امنیه هرات خودش را آتش زد.

این مرد که درحال حاضردرشفاخانه سوختگی هرات بستری است، دلیل این کارش را خشونت های همسراش درخانه عنوان می کند.

این مرد می گوید، که شش ما پیش ازدواج کرده است اما همسرش درخانه با او رفتار خشونت باری داشته است ودر محکمه درخواست طلاق از اورا کرده است.

درهمین حال محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزه یی هرات می گوید، که این مرد نود درصد سوخته است و وضعیت صحی اش وخیم است.

این مرد باشنده اصلی ولایت سرپل است وادعا می کند، که سرباز اردوی ملی است.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top