مصرف نشدن نزدیک به هفتاد درصد بودجه انکشافی در هرات

مصرف نشدن بودجه انکشافی از سوی اداره‌های دولتی در هرات، سبب کندی کار در اجرای پروژه‌ها شده است.

شماری از نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی از مصرف نشدن بودجه انکشافی اداره‌های دولتی نگران هستند و می‌گویند که این موضوع سبب کُندی کار شده است.

ناهید فرید نماینده مردم هرات در پارلمان می‌گوید بیشتر اداره‌های دولتی بودجه‌شان را مصرف نکرده اند و شماری هم که به مصرف رساندند در تحقیقات انجام شده از سوی آنان، سی فیصد مصرف شده است.

او گفت این امر سبب کُندی در اجرای پروژه‌های انکشافی شده است.

در همین‌حال کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات سهل‌انگاری در مصرف نشدن بودجه را کُندی در کار وزارت خانه‌ها می‌داند و تاکید دارد که باید نمایندگان مردم در پارلمان، وزرا را زیر فشار قرار دهند.

از سوی‌هم میرویس حبیب‌زاده مستوفی هرات می‌گوید تخصیص که از جانب وزارت مالیه کشور برای آنان رسیده بیشتر آن به مصرف رسیده است.

او گفت بیشتر اداره‌های دولتی بودجه انکشافی‌شان را به مصرف رسانده اند.

این بار نخست نیست که از عدم مصرف بودجه انکشافی در ولایت هرات انتقاد می‌شود، سال‌پار نیز از کُل بودجه انکشافی این ولایت، نزدیک به 30 درصد آن به مصرف رسیده بود.

*

*

Top