مقامهاي محلي:افرادآشوبگرامروزتظاهرات مردم درمقابل كنسولگري ايران درهرات را به خشونت كشانيدند

مسئولان امنيتي درولايت هرات ميگويند: تظاهرات شماري ازباشنده گان اين ولايت درمقابل كنسولگري كشورايران امروز زماني به خشونت گرايد، كه تعدادي ازافراد آشوب گر خودرا دربين مردم معترض جا بجا نموده و مردم را برعليه نيروهاي پوليس انگيزه دادند. این تظاهرات ساعت 8 صبح امروز بنا به آنچه نپرداختن پول ضمانتی مردم از سوی قنسولگری کشور ایران عنوان شده است راه اندازی گردید.قوماندان امنيه ورئيس شوراي ولايتي هرات ميگويند: تحقيقات ابتدائي نشان ميدهد كه افرادي با فيرتفنگچه بسوي نيروهاي امنيتي اين تظاهرات رابه خشونت كشانيده اند.تظاهرات كارگران درهرات

ده هاتن ازباشنده گان ولايت هرات صبح امروز درمقابل كنسولگري كشورايران درهرات بنا به آنچه نپرداختن پول ضمانتی مردم از سوی قنسولگری کشور ایران عنوان ميكنند دست به تظاهرات زدند.

اين تظاهرات چيان ميگويند: نزديك به يك سال ميشود كه ازهركدام شان به مبلغ 20000 افغاني ، به منظوربازگشت دوباره شان ازسوي كنسولگري ايران به طورزمانت وامانت اخذ گرديده وبراي شان ويزاي آن كشورصادر شده است.

آنان ميگويند: با اينكه دروقت معينه وقبل ازتاريخ ختم ويزاي شان ، نزديك به يك سال قبل آنان دوباره به كشوربرگشته اند،اما كنسولگري كشورايران درهرات هنوزهم پولي را كه آنها به منظورزمانت پرداخت بوده اند، براي شان برنگشتانده است.

معترضان ازاداره محلي هرات شكايت نموده ميگويند: با اينكه بارها به منظور پيگيري اين موضوع به نزد مقام ولايت هرات مراجعه نموده اند، ولي مسئولان محلي اين قضيه را بصورت جدي نگرفته اند.

هرچند تلاش نموديم تا دراين زمينه ديدگاه اداره محلي هرات را باخود داشته باشيم، ولي آنان دراين مورد حاضربه مصاحبه باما نگرديدند.

ازسوي ديگر مقامهاي امنيتي وشماري ازنماينده گان مردم درشوراي ولايتي درهرات ميگويند: اين تظاهرات پس ازآن به خشونت گرائيد، كه شماري ازافراد آشوب گر خودرا دربين مردم معترض جا بجا نموده و مردم را برعليه پوليس انگيزه دادند.

جنرال رحمت الله صافي قوماندان امنيه وسيد وحيد قتالي رئيس شوراي ولايت هرات ميگويند:‌ تحقيقآت ابتدايي بيانگرآنست كه يكي دو نفرازاين افراد، باسلاح تفنگچه مجهزبوده اند،كه ازبين مردم به سوي  نيروهاي امنيتي تيراندازي نموده اند.

جنرال صافي گفت: نيروهاي پوليس :‌ به منظورجلوگيري ازاختشاش بيشترمردم وجلوگيري ازسؤ استفاده آشوبگران، مجبوربه استفاده ازموترهاي آب پاش وتيراندازي هوايي گرديد، كه درنتيجه يكتن ازمعترضين كشته وسه تن ديگرشان زخم برداشته است.

به گفته قوماندان امنيه: احتمال ميرود كه كشته وزخمي شده گان تظاهرات امروزي نيزتوسط افراد آشوبگري باشد كه خودرا دربين مردم جابجا كرده بوده اند.

او گفت: آشوب گران قصد داشتتند تا احساسات مردم را برعليه نيروهاي امنيتي برانگيخته ساخته و بي نظمي وناامني را درشهرايجاد نمايند.

درهمين حال تظاهرکننده گان ادعا میکنند: که به خاطر حل مشکل شان تا به حال چندین بار با مقامات محلی هرات و مسولان ریاست ارتباط خارجه صحبت نمودند، اما تا کنون به مشکلشان رسیده گی صورت نگرفته است.

مسئولان امنيتي هرات نيز ميگويند: بي توجهي مسئولان ذيربط افغانستان به مشكلات مردم، همواره باعث ميگردد، تا دراينگونه موارد پوليس مداخله نموده و مردم هم ازنيروهاي امنيتي انتقاد نمايند.

خواستیم در این زمینه با مسولان قنسولگری کشور ایران در هرات مصاحبه نماییم اما با وصف تلاشهای زیاد موفق به انجام این کار نگردیدیم.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top