نماينده گي بانك تجارتي افغانستان درولايت هرات گشايش يافت

نماينده گي بانك تجارتي افغانستان درولايت هرات به فعاليت آغازنمود. مسئولان اين بانك خصوصي ميگويند: با سرمايه ابتدايي 20 ميليون دالر آمريكايي  فعاليت هاي اقتصادي  و بانكداري  شان را دركشورآغازكرده اند.ازسوي ديگرمسئولان اتاقهاي تجارت هرات ميگويند: هرنوع فعاليت هاي بانك ها بايد درچوكات اصول اسلامي انجام پذيرد، درغيرآن به مشكلات روبرو خواهند شد.

Print

اين بانك خصوصي درحالي به منظوررشد تجارت و سهولت درفعاليت هاي اقتصادي تاجران افغان به فعاليت آغازميكند، كه نگراني ها ازركود اقتصادي و فرارسرمايه گذاري ها ازكشور  مطرح است.

محمد انور حيدري يكتن ازمسئولان بانك تجارتي افغانستان ميگويد: آنان براي رفع تشويش مردم افغانستان مبني بر فرارسرمايه ها ازكشور درآستانه خروج نيروهاي خارجي درسال 2014 ميلادي اقدام به تاسيس وگشايش بانك تجارتي افغانستان دركشور نموده اند.

وي افزود: هدف ازتاسيس اين بانك ، ارائه خدمات مفيد و سريع به تاجران افغان و ايجاد سهولت هاي مدرن بانكي درسراسر جهان براي افغانها است.

حيدري گفت: آنان كوشش دارند تا با اعطايي قرضه هاي بزرگ به تاجران افغانا باعث رشد تجارت و صنعت كشورگردند.

او ميگويد: سرمايه آنان درحال حاضر 20 ميليون دالر  آمريكايي  است.

درهمين حال مسئولان اتاق تجارت وصنايع ولايت هرات: ازايجاد نمايندگي اين بانك درهرات ابرازخرسندي نموده و آنرا براي رشد تجارت مفيد ميدانند.

حاجي سعد خطيبي رئيس اين اتاق ميگويد: فعاليت هاي اين بانك بايد براساس اصول بانك داري  اسلامي استواربوده وبايد اطمينان شهروندان را حاصل نمايد، درغير اين صورت با مشكلات روبرو خواهند گرديد.

مسئولان اين بانك خصوصي ميگويند: براي اطمينان مردم مبني بر تداوم فعاليت هاي شان بعدازسال 2014 ميلادي، به بانك مركزي افغانستان، تضمين پولي  گذاشته اند.

گفتني است بلند رفتن ميزان سرمايه گذاري دركشور ميتواند درايجاد شغل و كاهش ناامني مثبت واقع گردد.

1 دیدگاه;

  1. Wahid Azizi گفته:

    سلام یکی از دوستانم برایم گفت مه اگر در این بانک یک شماره حساب ۱۰۰ دالرباز کنی سپس میتوانی با حمایت بانک تجارتی افغانستان در خرید و فروش اسهام مختلف شریک شوی و خرید و فروش کنی . ایا میشه بیشتر معلومات دهید ؟ممنون.

*

*

Top