کار تحکیم سواحل نهر لشکری در قریه سبزگزی شهر زرنج اتمام و به بهره برداری رسید

کار تحکیم کاری سواحل نهرلشکری در قریه سبزگزی شهرزرنج به بهره برداری سپرده شد. مقامهای محلی درنیمروز میگویند: با بهره برداری از این کانال مشکلات بیشتر مردم از نگاه کشت، زارعت و کمبود آب شیرین حل خواهد شد.

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: با ساخت تحکیمات نهر لشکری از طغیان آب دریای هلمند و تخریب ساحات زمین های زراعتی در منطقه سبزگزی جلوگیری خواهد کرد.

از سوی هم انجینیرمحمد نبی محبوب رئیس حوزه فرعی دریای هلمند پائینی زرنج گفت: کار تحکیمات سواحل نهر لشکری در قریه سبزگزی به طول ۷۰۰ متر میباشد، انجام شده است.

وی افزود: که کار تحکیم این کانال به هزیینه نزدیک به ۲۹ میلیون افغانی از بودیجه بانک جهانی توسط شرکت شاولی در مدت ۴ ماه ساخته شده است.

والی نیمروز: درمراسم افتتاح این کانال که روسای نظامی، ملکی و اعضای شواری ولایتی نیمروز حضورداشتند، از مردم آن ولایت خواست، تا هر کدامشان با مسئولیت پذیری برای تداوم این روند واستفاده مفید ازاین نهر تلاش نمایند.

نهر لشکری یک کانال مهم و حیاتی است که با جاری شدن آب دریای هلمند در این کانال هزاران جریب زراعتی مردم نیمروز و ولسوالی کنگ آن ولایت آبیاری خواهد گردید.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام "خورنوش حاکم عصرمنوچهر" نسبت میدهند و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است. کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای(منزل نشیمن)، هشت مسجد جامع، نهصد مسجد و دوکان، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است، که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح( ۳۹۶-۴۸۱ ) که در کهندژ تولد و تربیت یافته است، نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است. کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمد، اما بعضی حصص مرتفع، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود، ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد.

*

*

Top