کشف و خنثی سازی ۷ حلقه ماین در سه ولایت حوزه غرب

مقامهای امنیتی در حوزه ی غرب از کشف وخنثی سازی چندین حلقه ماین در ولایات نیمروز، فراه و هرات خبرمیدهند. گفته میشود: این ماین ها در مسیر ولسوالی بالابلوک فراه و گلران هرات کشف و خنثی شده است.

نجیب الله نجیبی سخنگوی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در حوزه غرب میگوید: پرسونل لوای دوم نیروهای اردوی ملی موفق شده اند تا تا ۴ حلقه ماین را که در بین سرک مسیر ۶۰۶ و ولسوالی دلآرام ولایت نیمروز کار گذاری شده است را کشف وخنثی نمایند.

وی افزود: همچنان نیروهای اردوی ملی ۲ حلقه ماین را که در کنار سرک کار گذاری شده بود، کشف و خنثی نموده اند.

به گفته ی نجیبی: این ماین ها ازسوی افراد طالبان در منطقه ی گنج آباد ولسوالی بالابلوک ولایت فراه به هدف قرار دادن، وسایط نظامیان کار گذاری شده بود، کشف و خنثی گردیده است.

براساس یک خبر دیگر پرسونل امنیت ملی هرات نیز موفق شده است، تا یک حلقه ماین را از یک مسیر در ولسوالی گلران هرات کشف وخنثی نماید.

در خبرنامه ی که از سوی این اداره، انتشار یافته است، آمده است که نیروهای مشترک امنیتی حین تصفیه وتلاشی قریه جات زیره گی، حوض چاه ها، خردسوزان و خواجه غار موفق شده اند، تا یک حلقه ماین را که از سوی مخالفان دولت درمسیر زیره گی و غره باغ کار گذاری شده بود، کشف و پس از خنثی سازی، انفجار دهند.

مقامهای امنیتی درحوزه غرب میگویند: مخالفان دولت این ماین را به منظور هدف قرار دادن افراد نظامی وملکی در جاده ها کار گذاری میکنند.

کار گذرای ماین های کناره جاده ی از جمله تاکتیک های جنگ طالبان گفته میشود، که هرازگاهی مردمان ملکی هدف وطعمه ی این ماین ها میگرددند.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام "خورنوش حاکم عصرمنوچهر" نسبت میدهند و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است. کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای(منزل نشیمن)، هشت مسجد جامع، نهصد مسجد و دوکان، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است، که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح( ۳۹۶-۴۸۱ ) که در کهندژ تولد و تربیت یافته است، نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است. کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمد، اما بعضی حصص مرتفع، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود، ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد.

*

*

Top