گذاشتن سنگ‌تهداب تعمیر ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز

به هزینه‌ای بیش از بیست میلیون افغانی سنگ‌تهداب تعمیر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز ازسوی مسوولان محلی در این ولایت گذاشته شد.

در خبرنامه‌ای دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز آمده است که قرار است تعمیر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به هزینه 22 میلیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی و مسکن ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

خبرنامه می‌افزاید که این تعمیر قرار است در چهار طبقه به شکل معیاری و داری سالن‌های همایش، اتاق‌های اداری و سایر امکانات عصری به مدت یک سال ساخته شود.

در خبرنامه آمده که والی نمیروز در محفل گذاشتن سنگ‌تهداب از تطبیق پلان انکشافی 5 ساله در بخش‌های مختلف این ولایت نیز خبر داده، و گفته که با تطبیق پلان انکشافی 5 ساله در بخش‌های مورد نظر و طی یک انکشاف متوازن، قصد داریم نیمروز را به یک ولایت مرفع و توسعه یافته مبدل سازیم.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top