توزیع تذکره برای ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن از باشنده گان ولایت هرات در جریان سال جاری

مسولان آمریت ثبت و احوال نفوس هرات میگویند در جریان ۵ ماه اول سال روان برای بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن از باشنده گان ولایت هرات تذکره جدید توزیع شده است.zimg_002_24a

ملیار کاکر آمر ثبت و احوال نفوس هرات میگوید بررسی های انجام شده نشان میدهد که سال به سال میزان علاقه مندی مردم برای گرفتن تذکره جدید افزایش میابد.

وی افزود در جریان ۵ ماه اول سال جاری ۳۷ هزار و ۵۰۷ تن از باشنده گان شهر و ولسوالیهای اطراف هرات از طریق ادارات مربوط به ثبت و احوال نفوس تذکرهای جدید را اخذ نمودند.

بنا به اظهارات وی ۶۰ درصد این افراد را زنان تشکیل میدهند.

آمر ثبت و احوال نفوس هرات میگوید به دلیل نبود امکانات و بودجه کافی روند توزیع تذکره های الکترونیکی در سطح کشور به تعویق افتاد که این خود یک سری مشکلات کاری را برای این اداره نیز ببار آورده است.

به گفته آقای کاکر کمبود پرسونل کافی نیز یکی از چالشهای پیش روی این اداره محسوب میشود.

با این همه آمر ثبت و احول نفوس هرات تاکید میکند که با اتخاذ تدابیر ویژه از هر گونه توزیع تذکره های تقلبی در سطح ولسوالیهای پانزده گانه هرات نیز جلوگیری خواهند کرد.

گزارش: شعیب تنها شکران

ادیت : پدرام

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon


*تازه ترین های سایت