تازه ترین خبرها

در انفجار شیندند سه غیرنظامی کشته و زخمی شدند

در انفجار شیندند سه غیرنظامی کشته و زخمی شدند

بر اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شیندند هرات دو فرد ملکی کشته و یکتن دیگر زخمی شد.

Top