نیمروز

9 طالب در نیمروز کشته و زخمی شدند

9 طالب در نیمروز کشته و زخمی شدند

در نتیجه ای درگیری شدید میان سربازان افغان و طالبان مسلح در ولایت نیمروز، به شمول دو تبعه ای پاکستانی 9 طالب مسلح کشته و زخمی شده اند.

تکمیل 60 درصدی پروژه ی ساخت میدان هوایی نیمروز

کار میدان هوایی شهر زرنج ولایت نیمروز 60 درصد تکمیل گردیده است و قرار است تا 9 ماه دیگر به بهره بردای سپرده شود. مقام های محلی در ولایت نیمروز می گویند: با تکمیل این پروژه که بیش از 500 میلیون افغانی هزینه ی مصرفی آن میباشد، زمینه ای اقتصادی و رفاه ترانسپورتی برای باشنده

Top